Contact details

Headquarters in Krakow

ElektriMont Sp. z o. o..

ul. Rękawka 30
30-535 Kraków

tel.: +48/12/ 293 07 30
www.elektrimont.pl
elektrimont@elektrimont.pl

 
NIP: 676 001 03 55
REGON: 001283951
KRS: 0000120147
Sąd Rejenowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie wydział XI Gospodarczy KRS.
Kapitał zakładowy: 500 000 złotych.

German Branch Office

.

.


Betriebsstätte BRD

Carlo-Mierendorff-Str. 23
64569 Nauheim, Niemcy

.
tel.: +49/ 6151 30 87 66

Telephone directory

President of the Board Maciej Skimina +48 (12) 29 30 730
Vice President. Technical Director Iwona Pilczuk +48 (12) 29 30 730
Chief Accountant +48 (12) 29 30 730
Proxy Artur Berger +49 172 430 99 81
+49 6151 30 87 66
+49 6151 31 89 08
Secretary’s office Magdalena Krzyżek +48 (12) 29 30 730
Marketing and Offers Department. Manager Piotr Kukułka +48 (12) 29 30 742
Design Studio. Manager Ryszard Mucha +48(12) 29 30 753
Department of Contracts and Projects. Manager Rafał Świętoń +48 (12) 29 30 740
Quality Control Department. Manager Aneta Siedleca-Sławik,
Anna Szywała
+48 (12) 29 30 709
+48 (12) 29 30 706
Department of Organisation and Supplies. Manager Grzegorz Fryc +48 (12) 29 30 734
Human Resources and General Accounting Department. Manager Katarzyna
Browarska
+48 (12) 29 30 720
IT Department. Manager Roman Pindela +48 (12) 29 30 735
Health and Safety Department. Manager Grzegorz Fryc,
Tadeusz De Ville
+48 (12) 29 30 734
Automation Department. Manager Piotr Wieczorek +48 (12) 29 30 727
Export Department. Manager Mariusz Kotalla +48 (12) 29 30 743