Contact details

Headquarters in Krakow

ElektriMont Sp. z o. o..

ul. Rękawka 30
30-535 Kraków

tel.: +48/12/ 293 07 30
fax. +48/12/ 293 07 00
www.elektrimont.pl
elektrimont@elektrimont.pl

 
NIP: 676 001 03 55
REGON: 001283951
KRS: 0000120147
Sąd Rejenowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie wydział XI Gospodarczy KRS.
Kapitał zakładowy: 500 000 złotych.

German Branch Office

.

.


Betriebsstätte BRD

Carlo-Mierendorff-Str. 23
64569 Nauheim, Niemcy

.
tel.: +49/ 6151 30 87 66
fax.: +49/ 6151 31 89 08

Telephone directory

President of the Board Maciej Skimina +48 (12) 29 30 730
Vice President. Technical Director Iwona Pilczuk +48 (12) 29 30 730
Chief Accountant Małgorzata Dąbrowska +48 (12) 29 30 733
Proxy Artur Berger +49 172 430 99 81
+49 6151 30 87 66
+49 6151 31 89 08
Secretary’s office Anna Masłyk +48 (12) 29 30 730
Marketing and Offers Department. Manager Ryszard Twardosz +48 (12) 29 30 703
Design Studio. Manager Ryszard Mucha +48(12) 29 30 753
Department of Contracts and Projects. Manager Rafał Świętoń +48 (12) 29 30 740
Quality Control Department. Manager Magdalena Stypka +48 (12) 29 30 707
Department of Organisation and Supplies. Manager Grzegorz Fryc +48 (12) 29 30 734
Human Resources and General Accounting Department. Manager Agata Izbińska +48 (12) 29 30 709
IT Department. Manager Roman Pindela +48 (12) 29 30 735
Health and Safety Department. Manager Grzegorz Fryc, Tadeusz De Ville +48 (12) 29 30 734
Automation Department. Manager Piotr Wieczorek +48 (12) 29 30 727
Export Department. Manager Mariusz Kotalla +48 (12) 29 30 743