Organizacja

Struktura organizacyjna

Struktura właścicielska Spółki ElektriMont skupiona jest w jednych rękach i jest spójna z władzą wykonawczą, czyli Zarządem firmy. Pozwala nam to na szybkie podejmowanie decyzji i dużą elastyczność w działaniu.  Ponadto odpowiednia organizacja przedsiębiorstwa umożliwia nam utrzymywanie optymalnego poziomu dbałości o jakość usług i realizowanie strategii firmy.

struktura_organizacyjna_pl4

Zarząd Spółki osiąga swoje cele poprze propagowanie zintegrowanego systemu zarządzania jako skutecznego narzędzia w pomnażaniu wartości dodanej firmy. Jest on realizowany poprzez stały monitoring wykonywanych prac pod kątem spełnienia wymagań jakościowych, środowiskowych i BPH, ciągłe podnoszenie kompetencji pracowników, systematyczną ocenę naszych dostawców, przestrzeganie wymagań prawnych dotyczących działalności Spółki, prowadzenie odpowiedniej dokumentacji i inne. W rezultacie prowadzimy politykę ciągłego doskonalenia świadczonych usług i podnoszenia zaangażowania pracowników, dzięki czemu osiągamy coraz lepsze efekty pracy.

Metodologia Zarządzania Projektami

Każdy realizowany przez nas projekt jest zarządzany zgodnie ze sprawdzoną metodologią, która bazuje na procedurach PN-EN ISO 9001:2015, PN-N-18001:2004, PN-EN ISO 14001:2005, a także NATO AQAP-2120:2003. Zapewnia to nam pełną kontrolę jakości usług, komunikacji z klientem oraz skuteczności prowadzonych działań.

projekty_pl

Precyzyjnie zdefiniowane ścieżki postępowania pozwalają nam na utrzymywanie najwyższych standardów na każdym etapie pracy oraz zapewniają przewagę nad konkurencją.